Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Na ile zjazdów dla obsługi komunikacyjnej działki usytuowanej przy drodze powiatowej można uzyskać pozwolenie? Na podstawie jakiego rozporządzenia?
Katarzyna

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że ponieważ każdy zjazd powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatem Starosta (jako zarządzający ruchem) i Zarząd Powiatu (jako zarządca drogi) uzgadniają zasadniczo tylko jeden zjazd na działkę.

Wynika to z § 9 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst