Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Niedawno powstał w Nowej Wsi chodnik i nowa nawierzchnia asfaltowa – za co dziękujemy jako mieszkańcy. Moje pytanie czy ten chodnik jest chodnikiem – czy ścieżką rowerową (jeśli tak to kiedy będzie oznakowanie). Kolejny problem to permanentne zastawianie tego chodnika ścieżki przez samochody, idąc z wózkiem trzeba wejść na jezdnię co stwarza niebezpieczeństwo potrącenia przez samochód. Zwracałem kilka razy uwagę mieszkańcom ul. Głównej ale to nic nie daje – może straż miejska lub Policja załatwiła to skuteczniej.
Filip

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że wybudowany chodnik przy ul.Głównej w Nowej Wsi jest ciągiem pieszo-rowerowym, który zostanie oznakowany po przestawieniu przez Telekomunikację Polską S.A. słupów telekomunikacyjnych z chodnika. Odnośnie parkowania pojazdów na chodniku zwracaliśmy się do policji o wyegzekwowanie pozostawiania pojazdów na chodniku. Jednocześnie informuję, że Gmina Michałowice planuje utworzenie straży gminnej, co poprawiłoby egzekwowanie przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst