Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto.
Jestem mieszkanką Nowych Grocholic. Niedawno odpowiadała Pani na pytanie innej mieszkanki mojej miejscowości dotyczące ubiegania się o zwrot majątku przez p. Grocholskich. Pisała Pani wówczas, że sprawa tocząca się przed Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie dotknie terenów zabudowanych o uregulowanym stanie prawnym (chodziło prawdopodobnie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego). Nasza sytuacja jest bardziej skomplikowana ponieważ nie mamy żadnych dokumentów przedstawiających nasze prawo do nieruchomości. W latach 60-tych pobudowaliśmy dom w który mieszkamy do dziś. Sprawa o zasiedzenie w Sądzie jest zawieszona do czasu zakończenia się sprawy przed Ministerstwem Rolnictwa. Co się stanie z nami i naszym domem z chwilą kiedy Minister stwierdzi, że przejęcie majątku p. Grocholskich nastąpiło z naruszeniem prawa? Zaznaczam, że w księgach wieczystych dotyczących naszej nieruchomości jako właściciele wpisanych jest na dwóch działkach dwóch różnych właścicieli (nie są to p. Grocholscy).Będą bardzo zobowiązana za odpowiedź jak również za informację (jeżeli Państwo takową już macie) na jakim etapie jest sprawa w Min. Rolnictwa.
Barbara

Odpowiedź:

Szanowna Pani
Odpowiadając na pytanie chciałabym uspokoić Pani obawy. Sprawa, tocząca się przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, niezależnie od rozstrzygnięcia nie dotknie terenów zabudowanych o uregulowanym stanie prawnym. Z opisu Pani sprawy wynika, że dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w której jako właściciel wpisane są dwie osoby fizyczne. Co prawda Pani nie posiada tytułu własności, gdyż spawa o zasiedzenie została zawieszona, ale nieruchomość ma założoną księgę wieczystą z wpisem prawa własności innym niż Skarb Państwa. Tak więc w przypadku, kiedy Minister stwierdzi, że przejęcie majątku \”Dobra Ziemskie Michałowice\” od Barbary Grocholskiej nastąpiło z naruszeniem prawa, spadkobiercy Pani Grocholskiej będą mogli się ubiegać od Skarbu Państwa o odszkodowanie. Nie oznacza to, że Pani zostanie pozbawiona prawa własności. Jednocześnie informuję, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest prowadzone postępowanie Sygn.akt G.z.r.n. 057-625-15/05 w związku z roszczeniami spadkobierców Barbary Grocholskiej byłej właścicielki gruntów wchodzących w skład majątku ziemskiego \”Dobra Ziemskie Michałowice\”. Wniosek roszczeniowy został złożony bezpośrednio do Ministerstwa. Postępowanie jest prowadzone bez udziału Starostwa a o toczącym się postępowaniu Starostwo dowiaduje się z dokumentów, jakie czasami są przekazywane nam do wiadomości. Starostwo nie posiada wiedzy na jakim etapie załatwiania jest sprawa z wniosku spadkobierców Barbary Grocholskiej. Do chwili obecnej Starostwo Powiatowe w Pruszkowie nie otrzymało żadnej decyzji rozstrzygającej kwestię roszczeń.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst