Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Kiedy będzie remont generalny ul. Promyka w Pruszkowie na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Przejazdowej? Obecnie stan techniczny ul. Promyka to zupełna katastrofa – dziura przy dziurze oraz przełomy i nierówności. Polecam Pani Staroście przejazd tą ulicą nawet z dozwoloną prędkością 50 km/h. Życzę wielu wrażeń. Z poważaniem Kierowca.
Jacek

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w ubiegłym roku została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Promyka wraz z modernizacją skrzyżowania ulic Promyka i Przejazdowej. Inwestycja ta będzie mogła być zrealizowana po wykonaniu kanału sanitarnego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pruszkowie.
Nadmieniam, że często przejeżdżam ul. Promyka i tak samo jak Pan, nie jestem zadowolona z jej stanu na wymienionym przez Pana odcinku. Zwracam się więc do mieszkańców tej ulicy aby zapytali MPWiK o przewidywany termin realizacji budowy kanalizacji w ulicy. Ja dotąd nie uzyskałam wiążącej odpowiedzi w tej sprawie.
Ze swej strony mogę obiecać, że przebudowa dalszej części ul. Promyka rozpocznie się niezwłocznie po wybudowaniu kanału sanitarnego przez MPWiK.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst