Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy urzędnicy w Starostwie w Pruszkowie nie mogliby być bardziej pomocni i życzliwi dla interesantów? Do tej pory każdą moją wizytę w tym urzędzie wspominam źle, a przecież to państwo są dla nas. Bywam w wielu urzędach z racji prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej ale nigdzie nie traktuje się interesantów jak intruzów, a u państwa TAK!!!
Jolanta

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Z przykrością odebrałam informację dotyczącą aroganckiego potraktowania Pani przez urzędników Starostwa. Tym bardziej jest to przykre, że pracownicy samorządowi powinni traktować swoją pracę jako służbę na rzecz społeczności lokalnej i właśnie takiej postawy wymagam od wszystkich pracowników. W przypadku nie wywiązywania się przez pracowników obowiązków lub prezentowania niewłaściwej postawy wobec naszych interesantów, zawsze podejmuję działania dyscyplinarne. Na podstawie zadanego przez Panią pytania nie mogę jednak wyciągnąć konsekwencji, ponieważ zawarta w tym pytaniu skarga jest zbyt ogólna. W tej sytuacji informuję Panią, że każdy kto czuje się źle potraktowany przez urzędnika, może złożyć do mnie, jako pracodawcy, skargę na konkretną osobę, co daje mi możliwość zastosowania sankcji dyscyplinarnych wobec pracowników źle wypełniających swoje zadania.
Stosowanie natomiast pouczeń i nagan wobec wszystkich pracowników nie daje rezultatów chociażby dlatego, że jest krzywdzące wobec tych, którzy dobrze pracują.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst