Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto, kto posiada kompetencje do ustawiania znaków drogowych na drodze gminnej w Raszynie. W jakim trybie należy składać wniosek (kpa?) i jaki jest tryb postępowania organu (decyzja, postanowienie) i kto jest instancją odwoławczą. Wójt odmawia ustawiania znaków zapewniających bezpieczeństwa mieszkańców i mienia w związku z ruchem ciężkich pojazdów wjeżdżających na wąską ulicę szer. 5 m do hurtowni mieszczącą się na końcu ślepej ulicy jaką jest ulica Miła w Raszynie Rybiu.
Dziękuję za odpowiedź.
Andrzej

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że z wnioskiem ustawienie znaków drogowych na drodze gminnej należy zwrócić się do wójta. Wójt przygotowuje projekt organizacji ruchu, który zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 z późn.zm.) jest zatwierdzany przez starostę.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst