Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Proszę o informacje, dla czego siłowania przy ul. Gomulinskiego. Tylko uczniowie w godzinach zajęć lekcyjnych mogą korzystać z siłowni. A czy my, mieszkańcy w godzinach popołudniowych i wieczornych nie możemy korzystać?
Kiedyś na siłownię przychodziło dużo osób i z niej korzystało, a teraz oprócz uczniów stoi pusta. Proszę się zastanowić nad tym, bo uciekają wam pieniądze jakie moglibyście zyskać za udostępnienie siłowni mieszkańcom w godzinach popołudniowych i wieczornych.
Grzegorz

Odpowiedź:

Szanowny Panie Grzegorzu,
w odpowiedzi na Pana pytanie, informuję, że pierwszeństwo w użytkowaniu w/w obiektu w godzinach lekcyjnych mają uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Gomulińskiego 2 oraz sekcje sportowe Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Zarządzającym siłownią jest dyrektor ZSTiO, który ustala harmonogram funkcjonowania obiektu. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców postanowiono nie udostępniać siłowni do czasu zatrudnienia instruktora.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst