Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Jak Pani dofinansuje jako powiat wskfit żeby szkoła rozwijała i kształciła rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
Marek

Odpowiedź:

Panie Marku,
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie jest uczelnią niepubliczną – 22.09.1999 r. została wpisana do rejestru Uczelni niepublicznych pod nr 28 wsz (DNS-1-0145-688/RO/99) prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – www.nauka.gov.pl .
Nie ulega wątpliwości, że istnienie wyższej Uczelni na terenie naszego powiatu przyczynia się do podniesienia prestiżu i umożliwia młodzieży kształcenie.
Zasady finansowania niepublicznych Uczelni wyższych określone są w odpowiednich przepisach w statucie uczelni. Odsyłam Pana zatem do statutu WSKFiT, który powinien znajdować się na stronie www.wskfit.pl lub do władz Uczelni.
Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego nie ma tytułu prawnego do finansowania prywatnych uczelni wyższych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst