Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy uważa Pani, że budowanie bloków w rejonie gdzie były dotąd same domy jednorodzinne jest jakimś spójnym planem?
SŁAWOMIR

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam, iż organem właściwym do rozstrzygania sposobu zagospodarowania terenów jest Wójt/Prezydent/Burmistrz danego terenu. Rozstrzygnięcie następuje na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które określają przeznaczenie terenów oraz precyzują rodzaj ewentualnej zabudowy. Plan miejscowy zatwierdzany jest przez Radę Gminy lub Miasta i jest prawem obowiązującym na danym terenie.
W przypadku braku dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania rozstrzygnięcie następuje w drodze decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, którą wydaje Wójt/Prezydent lub Burmistrz. Dopiero na podstawie obowiązującego planu miejscowego lub decyzji ustalającej warunki zabudowy Starosta wydaje pozwolenie na budowę, które musi być zgodne z tym planem lub decyzją \”o warunkach\”.
A zatem rozstrzygnięcia co do przeznaczenia terenów i rodzajów zabudowy następują na szczeblu gmin.
Ani starosta, ani rada powiatu nie mają głosu stanowiącego w tych sprawach.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst