Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam,
Jestem mieszkanką Nowych Grocholic niestety w Gminie nie mogę się niczego dowiedzieć, proszę mi powiedzieć jak wygląda sytuacja z użytkowaniem wieczystym na tym terenie (w tej chwili jest zawieszone z związku ze sprawą w sądzie – Grocholscy ubiegają się o zwrot) czy istnieje możliwość że odzyskają Oni swoje ziemie?, Co będzie działo się wtedy z mieszkańcami i ich domami?
Ewa

Odpowiedź:

Szanowna Pani
odpowiadając na pytanie chciałabym uspokoić Pani obawy. Sprawa, tocząca się przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, niezależnie od rozstrzygnięcia nie dotknie terenów zabudowanych o uregulowanym stanie prawnym. W przypadku, kiedy Minister stwierdzi, że przejęcie majątku \”Dobra Ziemskie Michałowice\” od Barbary Grocholskiej nastąpiło z naruszeniem prawa spadkobiercy Pani Grocholskiej będą mogli się ubiegać od Skarbu Państwa o odszkodowanie i nie oznacza to, że mieszkańcy zostaną pozbawieni prawa własności. Sprawa przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, bo o to zapewne Pani pyta, nie jest powiązana z powyższą sprawą toczącą się przed Ministrem. Ustawa umożliwiającą przekształcenie została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego w dniu 02.01.2008 r. i zapewne Gmina Raszyn, jak wiele gmin w Polsce, zdecydowała o wstrzymaniu przekształceń do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości co do zgodności ustawy z konstytucją.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst