Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy mam szansę otrzymać pracę w starostwie na stanowisku młodszy referent w wydziale organizacyjnym?, jeżeli nigdy nie pracowałam w Administracji. Poza tym wszystkie kryteria spełniam. Bardzo zależy mi na tej posadzie.
Małgorzata

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie obowiązuje otwarty i konkurencyjny nabór na stanowiska urzędnicze. Wymagania jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o dane stanowisko, każdorazowo zawarte są w ogłoszeniu o naborze. Wymagania te podzielone są na niezbędne i dodatkowe. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne umieszczana jest w biuletynie informacji publicznej. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne (niezbędne).
Obecnie trwa procedura naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym. Oferty złożyło 18 kandydatów. Wszyscy spełniają wymagania formalne. Doświadczenie zawodowe w administracji było jedynie kryterium dodatkowym to znaczy mile widzianym. Nie było ono jednako konieczne do spełnienia, aby przystąpić do procedury naboru. Podstawą rekrutacji będą rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
Po przeprowadzonym rozmowach zostaną ogłoszone wyniki naboru.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst