Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani
W marcu udzieliła pani następującej odpowiedzi panu Rafałowi: \\\”W chwili obecnej Powiat zwrócił się do Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie o przygotowanie oferty na analizę ruchu, która obejmować będzie pomiar ilości pojazdów poruszających się ul. Rolną oraz ankietę celu podróży. Po tych pracach wystąpię do Powiatu Piaseczyńskiego oraz Gminy Lesznowola o spotkanie na którym zostanie przedstawione badania w celu rozwiązania problemu…\\\”. Chciałem się dowiedzieć co dzieje się z tą sprawą. Według mnie w chwili obecnej należałoby zrobić dwie rzeczy, nie wymagające dużych nakładów finansowych i czasu Pierwszą jest przeregulowanie świateł na skrzyżowaniu z trasą katowicką. W godzinach popołudniowych należałoby wydłużyć czas zielonego światła od strony Kajetan. Od strony Nadarzyna czas zielonego światła jest kilkakrotnie dłuższy przez cały dzień, a mógłby być tylko w porannym szczycie, kiedy natężenie z tego kierunku jest bardzo duże. W godzinach popołudniowych sytuacja się zamienia, a światła działają bez zmian. Drugim krokiem powinno być skierowanie (odpowiednimi znakami) pojazdów jadących z Wólki Kosowskiej (\\\”centrum chińskiego\\\”) w kierunku Katowic do skrzyżowania ze światłami w Urzucie (przy Atlasie). Po drodze (utwardzonej drelinkami) przez Kossów, Parole (od tej miejscowości nawierzchnia asfaltowa) i Młochów. Wspomniana droga grelinkowa jest przejezdna, a można by jedynie załatać dziury i wysypać żwirem miejsca na mijanki, gdyż jest ona wąska Sytuacja z wyjazdem jest coraz dramatyczniejsza. A swoją drogą jak można budować takie wielkie centra handlowe bez dróg dojazdowych.
Robert, Kajetany

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że badania zostały wykonane. Na własny koszt wykonaliśmy również projekt przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Rolnej w Kajetanach z drogą krajową Nr 8, projekt został przekazany do zarządcy sygnalizacji świetlnej tzn. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czekamy na wprowadzenie zmian przez zarządcę. Odnośnie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w celu skierowania pojazdów jadących z Wólki Kosowskiej \”Centrum Chińskiego\” w kierunku Katowic przez miejscowość Parole należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno tel. (0-22) 757-20-60

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst