Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Proszę o informację kiedy zostanie wyremontowana ulica Graniczna w miejscowości Żółwin oraz instalacja oświetlenia ulicznego. Po zmroku panują tam ciemności. Czy są plany ułożenia asfaltu na tej ulicy.
Michał R.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że do czasu wykonania przez Gminę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na całej długości drogi nie można planować wykonania nawierzchni asfaltobetonowej na ul. Granicznej w Żółwinie. W br. ulica będzie wyrównywana, a głębsze ubytki będą uzupełniane destruktem. Odnośnie oświetlenia ulicznego informuję, że zgodnie z art. 7 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) budowa oświetlenia należy do zadań własnych gminy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst