Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Jestem Ciekawy kto odpowiada za remont drogi powiatowej w Pruszkowie ul. Komorowska ,
a szczególnie od ul. Ceramicznej do ul. Gordziałkowskiego ? Miała być przebudowa a został zrobiony remoncik bez uwzględnienia spływu wody deszczowej. Zapraszam Panią Starostę na spacer po deszczu a szczególnie w czasie wzmożonego ruchu drogowego. Zostały zrobione dobre wjazdy do posesji z kostki Jadaru , ale za kilka tygodni one będą do remontu. Woda je zniszczy. Krawężniki są stare i połamane. Samochody w czasie dni targowych rozjeżdżają trawniki !
Henryk W.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W związku z bardzo złym stanem nawierzchni i niemożliwością techniczną łatania dziur została wykonana nakładka asfaltobetonu na ul. Komorowskiej w Pruszkowie.
Jednocześnie informuję, że w 2007r. pomiędzy wjazdami w pasie zieleni zostaną wykonane rowki odparowywane, w których będzie mogła zbierać się woda z jezdni.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst