Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

W jaki sposób możemy się dowiedzieć głębszych informacji o wyrównywaniu szans edukacyjnych w roku szkolnym 2004/5 i 2005/6 oraz o wsparciu bezrobotnej młodziezy i aktywizacji osób bezrobotnych?
Monika

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Powiat Pruszkowski w roku szkolnym 2004/2005 przeznaczył dodatkowe środki na sfinansowanie godzin zajęć fakultatywnych dla uczniów w klasach maturalnych. W 2006 roku Powiat Pruszkowski został beneficjentem rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”. Program, z którym Powiat Pruszkowski wystąpił w konkursie, zakładał organizowanie pomocy uczniom poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia oraz zajęcia o charakterze psychologiczno – pedagogicznym. Program został zrealizowany w szkołach: L O im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L O im. Zana w Pruszkowie , Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie, Zespół Szkół im. F. Nansena w Piastowie. Bliższych informacji na ten temat może Pani uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa, którego siedziba mieści się w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2 tel. 0 22 759 52 72.
Problemami rynku pracy i bezrobociem zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy. W ramach działalności tego urzędu realizowane są różne programy, w tym również skierowane do osób młodych jak na przykład program „Przez staż do zatrudnienia” czy program „Pierwsza praca” Szczegółowe informacje o poszczególnych programach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy znajdzie Pani na stronie http://www.puppruszkow.go3.pl/

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst