Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Kiedy zostanie wyremontowana ul. Polna w Michałowicach. Przecież kazda jazda tą ulicą grozi uszkodzeniem samochodu, chociaż może to nie najważniejsze gdyż jej stan zagraża bezpieczeństwu. Tam są tak duże dziury, że może dojśc do tragicznego w skutkach wypadku. Proszę tylko aby w odpowiedzi nie cedowac obowiązku na gminę Michałowice bo jest to droga powiatowa. Ja zapoznałam się z budżetem gminy i wiem jak dużo w latach ubieglych oraz jeszcze w roku bieżącym gmina wydaje środkow na drogi powiatowe. Oczekuję pilnej odpowiedzi, a jeszcze pilniejszego remontu.
Izabela

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Dotychczas dziury w nawierzchni ul.Polnej zostały połatane w miarę naszych możliwości technicznych. W roku bieżącym Powiat Pruszkowski zaplanował środki na przebudowę ul.Polnej i została już wykonana dokumentacja techniczna. Planowana jest przebudowa drogi na odcinku od torów WKD- ul.Jesionowa do ul.Klonowej. Rozpoczęcie prac remontowych będzie możliwe po przebudowie gazociągu, którego właścicielem jest Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst