Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dlaczego zwolnienie się jednej osby ze Starostwa dezorganizuje jego pracę i na pisma urzędowe na, które się czeka urzędowo i prawnie 1 miesiąc w tej chwili czeka się trzy miesiące. Chodzi mi o wyłączenie ziemi zpod produkcji rolnej.
Anna Kurowska

Odpowiedź:

Szanowna Pani.
W Pani przypadku wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej wiązało się z wykonaniem zmiany w ewidencji gruntów.
Potwierdzam, że odejście z pracy pracownika, który zajmował się terenem na którym położona jest Pani nieruchomość zdezorganizował częściowo pracę Wydziału. Znane są ogólnopolskie problemy kadrowe i niestety nie ominęło to również powiatu pruszkowskiego.
W ostatnich dniach został rozstrzygnięty konkurs na brakujące stanowisko. Pracownicy Wydziału rozpatrują w trybie pilnym wnioski osób które mają ustalone terminy z notariuszami, sprawy losowe itp.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst