Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Proszę o konkretną odpowiedź na temat odwodnienia wzdłuż powiatowej ulicy Rolnej w Kajetanach. Od dwóch lat jako mieszkańcy bezskutecznie przypominamy o stałym bajorku przy ul. Rosy i zasypanych rowach odwodnieniowych. Poprzednia odpowiedź Pani o zmianie nachylenia nawierzchni ul. Rolnej zasadnie nas nie satysfakcjonuje. Dopóki rowy odwodnieniowe będą zasypane temat będzie nadal żywy. Proszę o konkret – kiedy Powiat zajmie się tym tematem? Wypadki drogowe już są, czego potrzeba więcej?
Paweł K.

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja techniczna na odwodnienie skrzyżowania ul. Rolnej z ul. Rosy w Kajetanach. Aby odwodnienie było skuteczne konieczne jest wybudowanie kanalizacji deszczowej. Jeśli wystarczy środków finansowych, to w
drugiej połowie tego roku będzie możliwe wykonanie odwodnienia wspomnianego skrzyżowania.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst