Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Do kogo należy zwrócić się z zapytaniem o możliwość wybudowania na terenie miasta niewielkiego obiektu, celem prowadzenia działalmości handlowej (kiosk)? Kto mnie poinformuje jakie dokumenty są potrzebne i jakie należy załatwić formalności?
Dziękuję za pomoc.
Beata

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Obiekt handlowy można zrealizować na terenie, który jest przeznaczony pod tego rodzaju inwestycje. Organem właściwym do prowadzenia gospodarki przestrzennej na terenie Pruszkowa jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Należy zatem zwrócić się do Wydziału Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, celem ustalenia, czy teren na którym przewiduje Pani budowę obiektu jest objęty obowiązującym planem miejscowym i jeśli tak to czy inwestycja będzie zgodna z wytycznymi tego planu. W przypadku, jeśli dany teren nie jest objęty planem miejscowym
należy wystąpić do Prezydenta Miasta Pruszkowa o ustalenie warunków zabudowy
dla danego obiektu.
Po wyjaśnieniu powyższej kwestii może zwrócić się Pani do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (ul.Drzymały 19/21 pok. 212), gdzie może Pani uzyskać wszelkie informacje dotyczące dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst