Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Jestem właścicielem działki nr.81 przy ulicy Sikorskiego w Nowych Grocholicach. Chciałbym rozpocząć inwestycję związaną z budową domu. Jak się dowiedziałem w gminie nie ma w tym rejonie możliwości podłączenia się do kanalizacji, są plany ale nie wiadomo kiedy będzie rozpoczęta realizacja. Czy w związku z tym jest możliwość instalacji przydomowej oczyszczalni w tym rejonie? Czy gmina posiada fundusze na częściowy zwrot kosztów takiej inwestycji?
Pozdrawiam
Artur Malec

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że dla terenu, na którym znajduje się Pana działka obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania dla terenów położonych we wsi Nowe Grocholice – część I i część II w Gminie Raszyn, który w § 42 pkt 7 ustala: „plan zakazuje stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach mniejszych niż 2000 m kw”.
Pana działka nr ew. 81 w Nowych Grocholicach ma wielkość 1200 m kw, zatem usytuowanie na niej przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest dopuszczone planem.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst