Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam!
Mam pytanie czy Starostwo Pruszkowskie występując w imieniu mojej sąsiadki do Ministra Infrastruktury o odstępstwo od ostrej granicy powinien poinformować mnie jako osobę najbardziej zainteresowaną tym faktem czy nie?
Ida

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
W postępowaniu o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych właściciel działki sąsiedniej nie jest stroną postępowania. Zyskuje on przymiot strony w momencie złożenia przez inwestora wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Od tego momentu właściciel działki sąsiedniej jest zawiadamiany na każdym etapie postępowania administracyjnego, ma prawo wnosić wnioski i zastrzeżenia, a także otrzymuje decyzję o pozwoleniu na budowę, od której przysługuje mu prawo wniesienia odwołania do wojewody.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst