Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani,
W zeszłym roku powiat wykonał (przyjmijmy, że wykonał w całości ale nie o to chodzi) inwestycję polegającą na poszerzeniu ul. Rolnej we wsi Kajetany. Problem, polegający na tym, że przejazd odcinka 1 km zabiera blisko godzinę (wyjazd z Kajetan do Nadarzyna) a wynika to z faktu bardzo dużego natężenia ruchu kołowego generowanego przez Chińskie Centrum Handlowe nie został rozwiązany. Mówiąc krótko pomogło to jak umarłemu kadzidło. Pytanie jest następujące: Czy powiat ma jakiś pomysł na rozwiąznie tego problemu? Z moich obserwacji wynika, że zarówno władze powiatu jak i gminy chowają głowę w piasek – przykładem niech będzie odpowiedź sekretarza gminy Nadarzyn (link
http://www.nadarzyn.info.pl/?a=1&b=71&typ=faq&c=czytaj&id=211)
Kiedy przestaniemy być więźniami we własnych domach?
Marcin, Kajetany

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Drugi etap remontu drogi, który obejmuje remont skrzyżowania ul. Rolnej z ul. Klonową i ul. Brzozową rozpocznie się po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy, co może nastąpić najwcześniej po 15 kwietnia br. Konieczne było ogłoszenie drugiego przetargu, z uwagi na to że w pierwszym przetargu, który został ogłoszony w lutym złożone oferty na wykonanie zadania przewyższały wartość środków jakie Powiat zabezpieczył na to
zadanie.
W chwili obecnej Powiat zwrócił się do Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie o przygotowanie oferty na analizę ruchu, która obejmować będzie pomiar ilości pojazdów poruszających się ul.Rolną oraz ankietę celu podróży. Po tych pracach wystąpię do Powiatu Piaseczyńskiego oraz Gminy Lesznowola o spotkanie na którym zostanie przedstawione badania w celu rozwiązania problemu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst