Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani, wracam do tematu nieukończonej uwertury ul. Rolna / Katowicka w Kajetanach. Inwestycja nadal nie jest zakończona, co nie budzi mojego zdziwienia biorąc pod uwagę 3 miesięczne zmagania się wykonawcy z zadaniem, a powiatu z ustaleniami. Sprawa jest o tyle poważniejsza, że poszerzenie dojazdu do Katowickiej nic nie zmieniło. Od ubiegłego tygodnia utrzymują się korki do wyjazdu w Al.Katowicką do ul. Rosy (1 km). Średni czas przejazdu 1 km wynosi 45 min. Korek ten powodują klienci centrum chińskiego i innych hal w Wólce Kosowskiej. 80 % samochodów powodujących korek stanowią pojazdy spoza gminy, powiatu i województwa. Czy nie powinien to być problem powiatu piaseczyńskiego, czy też gminy Lesznowola. Jakie działania ma zamiar podjąć powiat w tym temacie. Może ktoś z powiatu zainteresuje się tą sprawą, przyjedzie, oceni, tak żeby w końcu podjąć decyzję zmierzającą do zakończenia tego koszmaru. Pozdrawiam.
Rafał, Kajetany

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Drugi etap remontu drogi, który obejmuje remont skrzyżowania ul.Rolnej z ul.Klonową i ul.Brzozową rozpocznie się po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy, co może nastąpić najwcześniej po 15 kwietnia br.
Konieczne było ogłoszenie drugiego przetargu, z uwagi na to że w pierwszym przetargu, który został ogłoszony w lutym złożone oferty na wykonanie zadania przewyższały wartość środków jakie Powiat zabezpieczył na to zadanie.
W chwili obecnej Powiat zwrócił się do Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie o przygotowanie oferty na analizę ruchu, która obejmować będzie pomiar ilości pojazdów poruszających się ul. Rolną oraz ankietę celu podróży. Po tych pracach wystąpię do Powiatu Piaseczyńskiego oraz Gminy Lesznowola o spotkanie na którym zostanie przedstawione badania w celu rozwiązania problemu poruszanego w Pana pytaniu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst