Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

w dniu 05.02.2007r. złożyłem za pośrednictwem Starosty Powiatu, odwołanie od decyzji Starosty nr 30/PR/2007 z dnia 24.01.2007r.do Wojewody Warszawskiego. Proszę o informację o toku sprawy.
Leszek Kolano

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Odwołanie Pana zostało przekazane do Wojewody Mazowieckiego wraz z pismem przewodnim, w którym zawarte zostało stanowisko organu I instancji. Kopia tego pisma została skierowana również do Pana i zapewne w najbliższych dniach otrzyma je Pan.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst