Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani,
Jestem niezadowolony z załatwienia sprawy urzędowej w jednym z urzędów gminy z Pani okręgu. Wizyta ze skargą u wójta nic nie pomogła. Czy mogę złożyć skargę oraz prośbę o kontrolę pracy urzędu na Pani ręce?
Krzysztof

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Zgodnie z obowiązującym prawem starosta nie jest organem nadzorczym ani kontrolnym nad gminami. Powiat oraz gminy są zupełnie rozdzielnymi jednostkami administracji samorządowej, realizującymi inne zadania.
Jeżeli Pańskie niezadowolenie wynika z podjętej przez gminę decyzji to, w zależności od rodzaju sprawy przysługuje Panu odwołanie od niej albo do Wojewody Mazowieckiego, albo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. O możliwości takiego odwołania powinien Pan zostać poinformowany na otrzymanej decyzji administracyjnej. Natomiast w przypadku niezadowolenia z pracy wójta, pozostaje Panu skarga do Rady Gminy na jego działanie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst