Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Nasz Klient otrzymał od Państwa Wypis i Wyrys z Rejestru gruntów na działkę w Nadarzynie Nr Działki 1807, powierzchnia 1172m2. Identyfikacja działki 142105_2.0001.1807.
Do aktu notarialnego potzebna jest jednak informacja odnośnie drogi dojazdowej. Droga ma Nr 1816.
Nasze pytanie brzmi: Czy droga dojazdowa jest gminna, czy może jest to droga prywatna (ilu jest współwłaścicieli)
Włodzimierz Szczepański

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Droga, o którą Pan pyta jest drogą prywatną będącą współwłasnością wielu osób. O pozostałe informacje może wystąpić tylko osoba będąca stroną w postępowaniu administracyjnym i są one do uzyskania w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst