Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Kto prowadzi i likwiduje przychodnie zdrowia? Powiat czy Gmina?
Sylwia

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
W przypadku publicznej służby zdrowia do tworzenia i likwidacji jej jednostek upragnione są organy założycielskie. Powiat Pruszkowski jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2/4. W ramach SPZ ZOZ w Pruszkowie funkcjonują następujące przychodnie zdrowia:
– Przychodnia Przyszpitalna przy ul. Armii Krajowej 2/4
– Przychodnia Rejonowa nr 1 w Pruszkowie ul. Drzymały 19/21.
W ramach Przychodni Rejonowej nr 1 funkcjonują także Poradnie:
– zdrowia psychicznego,
– zdrowia psychicznego dla dzieci,
– terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu,
których siedziba znajduje się w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 18.
W ramach zasobów funkcjonujących w SPZ ZOZ w Pruszkowie, nie prowadzi się obecnie procesu likwidacji.
Istnieje też wiele niepublicznych placówek służby zdrowia, a o ich funkcjonowaniu decyduje właściciel.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst