Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto, chciałabym zapytać czy na pewno Pani wie kto zajmuje się publicznymi pieniędzmi na oświatę. Jedna z Pani pracownic została zwolniona z kuratorium i ukarana za błędy tam popełniane. wiem, że taka osoba nie powinna mieć do czynienia z publicznymi pieniędzmi. Wiem też że ona prowadzi księgowość w prywatnej szkole i liczy dla tej szkoły publiczne pieniądze. Czy tak powinno być? Jestem pewna że tak jest bo Pani nic o tym nie wie. Ja myślę że Pani jest dobrym gospodarzem w naszym powiecie i życzę sukcesu w wyborach.
Krystyna

Odpowiedź:

Szanowna Pani Krystyno,
Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującym prawem każdy pracownik naszego urzędu składał oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne. W związku z nowelizacją prawa, oświadczenia te zostały zweryfikowane przez wystąpienie z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Rejestru Karnego, żadna z osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie nie była skazana za przestępstwa umyślne i nie figuruje w KRK.
Ponadto wyjaśniam, że wydatkowanie środków publicznych podlega kontroli naszego Wydziału Budżetu i Finansów.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst