Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy przewiduje się możliwość zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Robotniczej i Promyka. W ostatni czasie doszło tam do kilku poważnych wypadków co jest związane z duzym nasileniem ruchu na tych ulicach. Kiedy nastąpi modernizacja ul. promyka od wspomnianej ul. Robotniczej do ul. Przejazdowej. W ostatnim czasie samochody ciężarowe o masie pow. 3.5 t nie stosują się do znaków zakazu i przypuszczam, że nowy odcinek ul. Promyka nie wytrzyma długo ich ciężarów. Jest to szczególnie widoczne w godzinach porannych.
Andrzej

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,
W listopadzie br. ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Promyka w Pruszkowie na odcinku od ul.Robotniczej do ul.Przejazdowej. Powiat na realizację tego zadania zabezpieczył środki w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w latach 2007-2008. Wykonanie modernizacji ulicy może nastąpić po zrealizowaniu przebudowy kanału sanitarnego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pruszkowie.
Jednocześnie informuję, że podczas projektowania rozważymy możliwość i celowość budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ul.Robotniczej i ul.Promyka.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst