Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

W jaki sposób mieszkańcy ulicy Łąkowej w Nowej Wsi mogą się ubiegać o wykonanie progów zwalniających na tej ulicy aby piraci drogowi nie urządzali na niej niebezpiecznych rajdów? Dotychczasowe inicjatywy mieszkańców w tej sprawie były ignorowane. Czy mieszkańcy na własny koszt mogą zamontować próg zwalniający i znak ostrzegawczy? Lepiej byłoby gdyby wykonanie progów zwalniających odbyło się zanim nastąpi na tej ulicy śmiertelny wypadek a nie gdy już jest Polak po szkodzie…
Grzegorz Judycki

Odpowiedź:

Szanowny Panie
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że ul.Łąkowa w Nowej Wsi jest w
zarządzie Urzędu Gminy Michałowice ul.Raszyńska 34, 05-816 Michałowice. W celu
zamontowania progów Gmina musi wykonać nową organizację ruchu, która powinna
być zatwierdzona przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego.
Pana sugestię dotyczącą wykonania progów zwalniających na ul. Łąkowej przekażemy do Urzędu Gminy Michałowice.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst