Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Ile kosztowały badania dotyczące bezpieczeństwa w powiecie pruszkowskim i jaki był sens ich przeprowadzenia, jeśli wyniki w nich zawarte są powszechnie znane i oczywiste! Jeśli w raporcie czytamy, że mieszkańcy czują się bezpiecznie za dnia a mniej bezpiecznie w nocy, że czują się najbezpiczeniej we własnym domu, a najmniej w parkach i w okolicach sklepów monopolowych, że boją się kradzieży i napadów… to proszę wybaczyć, ale do tego nie trzeba żadnych badań…
Proszę o podanie konkretnej kwoty w złotówkach jaka została wydana na sporządzenie owego raportu i kto otrzymał wynagrodzenie za powyższe badania.
Wiktor

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wiktorze,
Jednym z głównych założeń realizowanego na terenie Powiatu od czerwca 2003 roku Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”, jest podejmowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w oparciu o szeroką analizę stanu przestępczości i zagrożenia patologiami, jak również o diagnozę skali społecznego poczucia bezpieczeństwa. W ramach realizacji tego Programu zlecono opracowanie projektu badań, ankiety do badań oraz opracowanie wyników i raportu z badań specjalistom – socjologom z Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Do przeprowadzenia badań Instytut wytypował reprezentatywną dla populacji Powiatu grupę badawczą z różnych kategorii wiekowych. Badani udzielili odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy mieszkańcy czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, co sądzą o zagrożeniach w swojej miejscowości, jakie rodzaje zagrożeń dostrzegają?
2. Jak mieszkańcy oceniają stopień bezpieczeństwa związanego z osobistą sytuacją materialną, zawodową, zdrowotną własną i członków ich rodzin oraz jak oceniają dostępność pomocy społecznej, opieki zdrowotnej itp?
3. Czy zdarzyło się im, lub osobom które znają doznać w ciągu 10 lat jakiejś krzywdy miejscu zamieszkania np. paść ofiarą przestępstwa?
4. Kto zdaniem mieszkańców jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, jak mieszkańcy oceniają działania służb i instytucji /czy sami mieszkańcy czują się odpowiedzialni za bezpieczeństwo i na ile chętnie będą włączać się w inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa, jakie działania według mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa należy podejmować/?
Wyniki badań posłużą doskonaleniu działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa, ukierunkują działania służb i instytucji, wyznaczą główne kierunki działań w ramach Programu na wiele lat. Koszt badań, naukowych analiz wyników i opracowań, łącznie z ich prezentacją na II Powiatowej Konferencji na rzecz Bezpieczeństwa wyniósł 23.000 zł.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst