Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Uprzejmie proszę o informację, czy przewidywany jest remont nawierzchni ulicy Ireny, stanowiącej granicę pomiędzy Komorowem i Pruszkowem. Ulica ta jest bardzo obciążona ruchem samochodowym i wykonywane co pewien czas łatanie dziur przynosi bardzo krótkotrwały skutek. Ponadto, z uwagi na brak odwodnienia, po każdym większym deszczu powstają ogromne kałuże utrudniające, a niekiedy wręcz uniemożliwiające przejazd. Prawie zawsze w takim przypadku ulicą Ireny kursują tylko beczkowozy wypompowujące wodę z jezdni. Kierowcy, omijając wyrwy w jezdni, jeżdżą slalomem, co stwarza bardzo wielkie niebezpieczeństwo dla pieszych, którzy (z powodu braku chodnika) są zmuszeni do poruszania się skrajem ulicy. Pojazdy wybijają spod kół duże fragmenty nawierzchni, które z dużą prędkością uderzają w ogrodzenia. W przypadku trafienia w człowieka, mogą one spowodować poważne uszkodzenie ciała. Dodatkowo, z uwagi na nagminne łamanie przez kierowców ograniczenia prędkości jazdy, na ulicy Ireny powinny być, zdaniem mieszkańców, rozmieszczone muldy spowalniające. Ze względu na szczególną rolę ulicy Ireny w połączeniu Komorowa z Pruszkowem, jej przebudowa powinna mieć wysoki priorytet. Mam świadomość, że jako ulica graniczna, jest ona w pewnym sensie \”bezpańska\”, ale skoro leży na terenie jednego powiatu, to chyba możliwe jest porozumienie pomiędzy Wójtem Komorowa i Prezydentem Pruszkowa w tak istotnej dla mieszkańców kwestii?
Z poważaniem
Ewelina z Ireny

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewelino,
Odpowiadając na Pani pytanie informuję, że część ulicy Ireny jest w zarządzie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul.Kraszewskieog 14/16, 05-800 Pruszków tel. (0-22) 758-64-31, a część w zarządzie Urzędu Gminy Michałowice ul. Raszyńska 34, 05-816 Michałowice tel. (0-22) 723-81-78. W związku z tym Pani wystąpienie przekazałam do Prezydenta Pruszkowa i Wójta Gminy Michałowice.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst