Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Chciałabym zadać pytanie, gdzie znajduje się ten piękny Łuk Unii Europejskiej, który stał sie wizytówką oficjalnej strony internetowej Powiatu Pruszkowskiego? Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę, gdybym chciała postawić taki sam na swojej posesji? Jak załatwić formalności?
Irmina Łukowska

Odpowiedź:

Szanowna Pani Irmino,
Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że Łuk Unii Europejskiej znajduje się w Michałowicach. Na postawienie takiego łuku wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę do którego należy dołączyć:
1. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem,
o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4. Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,
5. Postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno – budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Prawo budowlane,
6. Upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu,
7. W przypadku, gdy nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wypis z obowiązującego planu zagospodarowania.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie które mieści się przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst