Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

CZY TRASA KSIAZAT MAZOWIECKICH JEST JESZCZE W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. JESLI TAK TO KIEDY ZACZNIE SIE BUDOWA????
PAWEL

Odpowiedź:

Szanowny Panie Pawle,
Odpowiadając na Pana pytania informuję, że wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 65/2004 z 07. 06. 2004 r.) przewidywana jest w sieci dróg wojewódzkich budowa \”Trasy Książąt Mazowieckich\”. Przebieg tej trasy projektowany jest na obszarze miasta Pruszkowa i gminy
Michałowice. Żaden z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie obejmuje w/w \”Trasy Książąt Mazowieckich\”. Jedynie w planie dotyczącym terenu Pruszkowa ograniczonym ulicami: Komorowską, Brzozową i projektowaną Trasą Książąt Mazowieckich (uchwała Nr LVII/457/98 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 05. 02. 1998 r.) jest wymieniona ta trasa – obszar opracowania w/w planu przylega do projektowanej linii rozgraniczającej tej drogi. Odnośnie terminu budowy Trasy Książąt Mazowieckich nie mamy żadnych informacji. W tej kwestii bardziej szczegółowych informacji może udzielić Deparament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – tel.: 022 5979800.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst