Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto,
1. Kto jest odpowiedzialny za fakt, że kostka nad niedawno wyremontowanym wiaduktem nad torami WKD jest zrywana?
2. Kiedy rondo na ulicy Powstanców w Pruszkowie zmieni swój wygląd? (obecnie zarośnięte jest ono chwastami-nie uważa Pani że przydałyby się tam jakieś nasadzenia?)
Paweł

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytania informuję, że:
1. Przełożenie kostki na dojazdach do wiaduktu spowodowane było koniecznością ułożenia kabla elektroenergetycznego, który stanowi awaryjne zasilanie Szpitala Powiatowego w Pruszkowie. Całkowite koszty związane z naruszeniem chodników pokrywane są przez Zakład Energetyczny. Wykonawca robót zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego. Za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej (chodnik na wiadukcie) Starostwo pobiera opłaty.
2. Ronda wykonane przez Starostwo Powiatowe zmieniły swój wygląd w pierwszych dniach września. Zostały obsadzone krzewami iglastymi. Ze względu na warunki pogodowe (susze) nie można było wcześniej wykonać nasadzeń.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst