Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Proszę Pani, mam takie oto pytanie. Jako mieszkanka Powiatu chciałabym wiedzieć na co wydawane są podatki, które regularnie płacę? Czytałam ostatnio prasę lokalną \\\”WPR\\\” gdzie znalazłam propagandowy i w niskim stylu pisany dodatek powiatowy redagowany i opłacany przez powiat. Bardzo prosze o przedstawienie publicznie do wiadomości informacji ile miesięcznie wydaje Pani na takie dodatki umieszczane w prasie i czy jest na to zgoda wszystkich radnych powiatu, bo to chyba oni powinni wiedzieć co tam Pani zamieszcza?
Do wiadomości:
Przewodnicząca Rady Powiatu
Maria Kwasiborska-Sybilska
zwierz.alpuhary

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
W odpowiedzi informuję, że od początku 2005 roku Powiat Pruszkowski publikuje informacje dotyczące funkcjonowania struktur powiatowych, wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także komunikaty, które mają istotne znaczenie dla społeczności lokalnej. Zarząd Powiatu zdecydował się na współpracę z lokalnymi wydawcami, gdyż koszt redagowania i rozpowszechniania własnej publikacji znacząco przewyższa możliwości finansowe Powiatu. Chcąc dotrzeć do jak największej rzeszy mieszkańców, Zarząd szuka różnych form działania. Publikowanie materiałów informacyjnych w lokalnych gazetach jest stosunkowo tanią formą. Informuję Panią również, że na stronie internetowej Powiatu Pruszkowskiego, corocznie zamieszczany jest budżet Powiatu zatwierdzony przez Radę Powiatu na każdy rok, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za każdy kwartał i za cały rok.
Z tych dokumentów uzyska Pani szczegółową informację na temat gospodarowania przez Zarząd Powiatu publicznymi środkami finansowymi.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst