Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto, uprzejmie proszę o udzielenie informacji o planach zagospodarowania terenu przy ul. Jodłowej w Komorowie. Czy jest tam planowana droga powiatowa czy tylko dojazdowa do Posesji.
Ewa

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,
W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, że ulica Jodłowa w Komorowie. W gminie Michałowice jest objęta \”Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru Komorów – część I obejmującym: fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś\” (uchwała nr LIV/405/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 28. 06. 2002 r.).

Według ustaleń w/w planu:

– ul. Jodłowa oznaczona jest na rysunku planu symbolem 26KDD – droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 8 m,

– ul. Okrężna (dochodząca do ul. Jodłowej od strony północnej) oznaczona jest na rysunku planu symbolem 7KDL -droga lokalna o szerkości w liniach rozgraniczających min. 10m,

– ul. M. Reja (dochodząca do ul.Jodłowej od strony południowej) oznaczona jest na rysunku planu symbolem 5KDL – droga lokalna o szerokości w liniach rozgraniczających około 10m.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala klasy dróg czyli określa czy są to np. drogi główne, zbiorcze, lokalne bądź dojazdowe. Nie ustala natomiast kategorii dróg czyli nie określa czy są to drogi np. wojewódzkie, powiatowe czy gminne.

Obecnie ul. Pruszkowska (do której dochodzą ul. Długa, będąca przedłużeniem ul. Okrężnej i ul. M. Reja) jest drogą powiatową, zaś ul. Okrężna, Reja i Jodłowa są drogami gminnymi.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst