Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam serdeczie, mam pytanie dotyczące terenów na przeciw zakładu akumulatorów w Piastowie. Obecnie powstaje tam inwestycja mieszkaniowa, ale
czy bezpiecznie jest mieszkać na tych terenach. Chciałabym uzyskać informacje na temat utylizacji akumulatorów w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat i wpływ na srodowisko naturalne w tym obszarze. Na jakiej podstawie wydawane sa tam pozwolenia na budowę? Chodzi o obszar ul.
Marii Skłodowskiej-Curie oraz ul. Granicznej. Podobno w obszarze 4 km od tych zakładów nie powinny znajdować się zabudowania mieszkalne? Czy jest to prawda? Czy istnieją jakies pomiary czy dane dotyczące ewentualnych skażeń
na tym terenie? Myślę, ze dla potencjalnych mieszkańców i klientów firmy developerskiej, która dostała zgodę na budowę w tym miejscu, jest to istotna informacja.
Magdalena

Odpowiedź:

Szanowna Pani Magdaleno,
w odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, że Starosta Pruszkowski, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej, wydał decyzję – pozwolenie na budowę 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w istniejącym od lat osiedlu o nazwie \”Ogrody Piastowskie\” przy ul. M. C. Skłodowskiej w Piastowie. Pozwolenie zostało wydane na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2002r. dla części obszaru Żbików-Bąki . W planie nie ma wskazanych stref uciążliwości od zakładów ZAP w Piastowie, zatem należy uznać że gmina i twórcy planu uznali ich określenie za bezzasadne. Należy dodać, że odległość między zakładem i przedmiotowym osiedlem wynosi około 500m. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Miejskim w Piastowie wynika, że ZAP już wiele lat temu zmienił technologie wytwarzania swoich wyrobów i obecna produkcja powinna spełniać odpowiednie standardy.
Cała zgromadzona dokumentacja (w zakresie ochrony środowiska) spółki ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. z siedzibą w Piastowie przy ul. Warszawskiej 47 , w czerwcu 2004 roku została przesłana zgodnie z kompetencją do Wojewody Mazowieckiego.
W związku z powyższym Starostwo nie dysponuje żadną dokumentacją oraz badaniami na temat ewentualnego zanieczyszczenia środowiska przez przedmiotową firmę, a wszelkie informacje dotyczące prowadzonej działalności powinny byś dostępne w Urzędzie Wojewody Mazowieckiego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst