Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dlaczego unika Pani odpowiedzi na temat pracy Powiatowego Urzędu Pracy oraz stwierdzenia że jest to zbędna instytucja tak jak zresztą w całej Polsce.
Janusz

Odpowiedź:

Powiatowy Urząd Pracy funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W art. 9 ust. 2 ustawa ta stanowi, że zadania samorządu powiatu są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej. Urzędy te według zasady kompetencyjności wykonują zadania wyliczone w ustawie.
Władze powiatu nieustannie przejawiają troskę o jak najlepszą pracę tego urzędu, jak również pozostałych urzędów i instytucji działających w powiecie pruszkowskim.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst