Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Sznowna Pani,
Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie – szkoda tylko, że z dwu miesięcznym opóźnieniem, nie wiem również dlaczego obok mojego imienia znajduje się data 19.06.06?. Ja pytanie wysłałem dwa miesiące temu!!!!

Chciałbym jeszcze uzupełnić poprzednie pytanie:

1. Termin wybudowania ekranu wynikający z decyzji SA minał we wrześniu 2005 dlaczego Starostwo czekało do stycznia 2006 a konkretnie mojej interwencji w tej spawie u Pani Starosty na wysłanie upomnienia.

2. Czy na przeprowadzenie rozmowy telefonicznej Starostwo potrzebuje pół roku?

3. Jaka jest wysokość kary o którą wystąpiło Starostwo do US Pruszków?

4. 17.02.06 miała odbyć się wizja lokalna z przedstawicielami zainteresowanych stron, niestety nie zostaliśmy poinformowani o miejscu spotkania a w notatce wpisano że nikt z mieszkańców się nie stawił co jest nieprawdą (służe listą w razie potrzeby)

5. Jakie są dalsze możliwe działania Starostwa które doprowadza do dobudowania ekranu?

Historia procedowania tej sprawy nasuwa przypuszczenie o szczegółną opieszałość Urzędu.
Andrzej

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju,
W odpowiedzi na Pana pytanie wyjaśniam, że informacje w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego spółki POLZUG INTERMODAL POLSKA Sp. z o.o. z uwagi na jej skomplikowany charakter, mogą być Panu szczegółowo udzielone w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16, pok. 20, pod warunkiem, że jest Pan stroną postępowania.

Jednocześnie informuję, że strona postępowania na podstawie art.10 § 1 w nawiązaniu do art. 7, art.77 z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, może Pan zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i wyjaśnienia w każdym stadium postępowania.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst