Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto, uprzejmie proszę o udzielenie informacji o planach zagospodarowania terenu przy ul. Sabały w Komorowie. Czy jest tam planowana droga powiatowa czy tylko dojazdowa do posesji.
Ewa

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,
W odpowiedzi na pytanie odnośnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sabały w Komorowie informuję, iż obowiązuje tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru \”Komorów\” – -część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś przyjęty uchwałą Nr LIV/405/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 czerwca 2002 r. Według ustaleń w/w planu ul. Sabały oznaczna jest symbolem 27KDD (ulica dojazdowa).Ul. Sabały od północy połączona jest z ul. Długą – oznaczoną symbolem 6KDL (ulica lokalna), zaś od południa graniczy z ul. M. Reja – oznaczoną symbolem 5KDL (ulica lokalna).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego określają m. in. klasy dróg tzn. czy dana droga jest autostradą, drogą ekspresową, główną, zbiorczą. lokalną czy też dojazdową, natomiast nie określają kategorii dróg tzn. czy droga jest krajowa, wojewódzka, powiatowa czy też gminna. Na dzień dzisiejszy żadna z w/w wymienionych ulic nie jest drogą powiatową.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst