Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto,
Proszę o informację ile pieniędzy wydano w powiecie,w bieżącym roku, na pomoc dla niepełnosprawnych oraz jaką kwotę przewiduje się na rok przyszły.
Proszę także o wiadomość jaka grupa społeczna jest dla Pani najważniejsza w dotychczasowej działalności na stanowisku Starosty.
Anna Szczepańska

Odpowiedź:

Uprzejmie Panią informuję, że na realizację zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych w 2006 roku Powiat Pruszkowski ma zaplanowane środki finansowe Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 504 601 zł.

Podział środków obejmujący poszczególne zadania został zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego Nr XL/291/2006 w dniu 28 marca 2006 r., która jest dostępna na stronie internetowej www.powiat.pruszkow.pl-Rada Powiatu-Uchwały.

Jednocześnie uprzejmie proszę o zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2003-2005, w którym umieszczono bardzo szczegółowy zakres zadań zrealizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w aspekcie merytorycznym i finansowym.

Sprawozdanie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.powiat.pruszkow.pl-Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst