Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani
Proszę o zapoznanie się z terścią poniżej i odpowiedź na następujące pytania \\\”Masz pytanie do starosty Powiatu Pruszkowskiego? Żeby je zadać, nie musisz już przychodzić do Urzędu Starostwa. Nie musisz nawet ruszać się z domu. Skorzystaj z naszego serwisu internetowego. Na zadane przez mieszkańców pytania, raz w tygodniu odpowiadać będzie starosta Elżbieta Anna Smolińska.

Uprzejmie informujemy, że publikowane na łamach naszej witryny odpowiedzi starosty są udzielane wyłącznie na pytania dotyczące kompetencji i obowiązków służbowych starosty i Urzędu Starostwa\\\”

Dlaczego łatanie dziur na ul. Grodziskiej odbyło się na zasadzie \\\”załatam dwie dziury a resztę zostawiam. Po ostatnim łataniu dziur zlokalizowałem trzy dziury (jedna 20 centymetrowa głębokość) niezałatane. Takie podejście do sprawy kwalifikuje się jako zaniedbanie obowiązków służbowych a wydane pieniądze podatników na przetarg z tym związany są wydane w sposób niedbały i bez odpowiedniego nadzoru. Zarzucam Pani brak kompetencji i marnotrawienie publicznych pieniędzy. Proszę o informacje jakie przysługuja mi prawa wniesienia skargi i do kogo?

Dlaczego zadaje już trzydzieste ósme pytanie i nie otrzymuje odpowiedzi?
Konrad Polański
Konrad Polański

Odpowiedź:

Szanowny Panie Konradzie,

W odpowiedzi na wszystkie Pana pytania informuję, że stan dróg przejętych przez Powiat, w chwili jego powstania, był bardzo zły. Zdecydowana większość nawierzchni dróg wymagała poważnych napraw i remontów.

Planując, w bieżącej kadencji, poprawę infrastruktury drogowej, Zarząd Powiatu położył nacisk na remonty i modernizacje dróg powiatowych najbardziej obciążonych i zniszczonych, wykonując jednocześnie cząstkowe naprawy na pozostałych drogach. Obciążenie dróg ruchem pojazdów systematycznie wzrasta, co zdecydowanie pogarsza ich stan techniczny.

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2006 rok środki finansowe na remonty cząstkowe dróg zostały wyczerpane do 30 maja br., ze względu na warunki atmosferyczne, które przyczyniły się do pogorszenia stanu nawierzchni dróg. Po wygospodarowaniu oszczędności, Zarząd Powiatu uruchomił procedurę przetargową na kontynuację remontów i napraw cząstkowych dróg. Przedmiotowa procedura została zakończona w dniu 6 lipca 2006 r., a umowa z Wykonawcą została podpisana przez Zarząd Powiatu w dniu 14 lipca 2006 roku.

Prace remontowe na ul. Grodziskiej w Starej Wsi wykonane zostały w dniach 17 – 18 lipca br. i objęły około 36 m2 nawierzchni.

W dniu 27 lipca 2006 r. pracownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa wraz z przedstawicielem Wykonawcy, dokona szczegółowych oględzin ul. Grodziskiej i na tej podstawie ustali zakres wykonywanych prac. Jeśli podczas oględzin zostaną stwierdzone nowe ubytki zostaną one niezwłocznie naprawione.

Z informacji uzyskanej od pracownika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa wynika, że w dniu 14 lipca br. uzyskał Pan ustną informację na temat rozpoczęcia prac remontowych na ul. Grodziskiej w Starej Wsi.

Informuję również, że na podstawie art. 229, pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ma Pan prawo do złożenia skargi na działania Starosty Powiatu Pruszkowskiego do Rady Powiatu.

Jednocześnie chcę Pana poinformować, że zwłoka w udzielaniu odpowiedzi została spowodowana awarią techniczną strony internetowej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst