Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani, chciałabym zapytać o aktualną sytuację byłego Zespołu Szkół Agroekonomicznych w Pszczelinie. Czy pozostanie on w dyspozycji starostwa, czy też zostanie przekazany do Ministerstwa Rolnictwa. Jeśli przekazanie do ministerstwa nie wchodzi w grę, jakie są dalsze plany zagospodarowania tego terenu i majątku?
Pozdrawiam Małgorzata
Małgorzata

Odpowiedź:

Szanowna Pani Małgorzato,

W odpowiedzi na Pani pytanie w sprawie sytuacji byłego Zespołu Szkół Agroekonomicznych w Brwinowie, informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wyraził wolę przejęcia mienia pozostałego po szkole.

Intencją Pana Ministra było przeznaczenie obiektów zlikwidowanej szkoły na cele edukacyjne.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego pismem znak BZ/0715/109/2006 z dnia 31 maja 2006 roku zwrócił się do Pana Andrzeja Leppera Wiceprezesa Rady Ministrów, obecnego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o szczegółowe informacje dotyczące proponowanej przez Ministerstwo formy prawnej przejęcia ww. nieruchomości i związanych z tym kwestii finansowych.

Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst