Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto,
Szukam na BIPie \\\”Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Powiatowym\\\” i nie znalazłam takiego dokumentu. Czy to znaczy,że w Powiecie nie obowiązują żandne procedury konkursowe? Proszę o informację jak wygląda wobec tego nabór w Urzędzie, którym Pani kieruje.
Ania

Odpowiedź:

Szanowna Pani Aniu,

Informuję, że od dnia 7 sierpnia 2005 r., zgodnie z ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 122, poz.1020), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenia o naborze, zawierające określone ustawowo elementy, umieszcza się w BIP. Tam też upublicznia się listę kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu. Z przeprowadzonego naboru sporządzany jest protokół, a informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wyłonionego kandydata (albo zakończenia naboru bez zatrudnienia) na tablicy informacyjnej i w BIP.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że na podstawie wyżej wymienionej ustawy – Zarządzeniem Nr 21/2005 Starosty Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. została ustalona procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Wszystkie Zarządzenia Starosty są umieszczone w BIP.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst