Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto.
Jestem skłonny poprzeć Pana Marka w twierdzeniu jakie głosi w swojej wypowiedzi.
Dlatego pragnę zwrócić się z prośbą do Pani:
1. Czy może Pani opublikować listę osób bezrobotnych, którzy w tym roku skorzystali z pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oferoanej przez Urząd Starosty Powiatowego w Pruszkowie.
2. Dlaczego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie tak ciężko uzyskać informację telefoniczną?.
Piszę że ciężko ponieważ w dniu 13.06.2006r. usiłowałem się dowiedzieć o formalnościach jakie należy pokonać aby otrzymać powyżej omawiane wsparcie finansowe .
Szanowna Pani Starosto, w ciągu pięciu minut przełączany byłem od jednej Pani do drugiej a potem jeszcze trzeciej i czwartej i co?. Żadna z Pań nie potrafiła udzielić odpowiedzi a ja otrzymałem wsparcie ale w kosztach związanych z opłatą za telefon 5 min 10 sek. Czy tacy doradcy zawodowi potrzebni są?. A dokładając do tego arogancję tych Pań odpowiedź sama się ciśnie na usta.
Pozdrawiam.
Józef

Odpowiedź:

Szanowny Panie Józefie,

W odpowiedzi na Pana pytania, wyjaśniam, że czynione są starania o utworzenie lepszych możliwości technicznych dla telefonicznego połączenia z Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie. Natomiast w dniu 13 czerwca 2006 roku, jak i w innych dniach w miesiącu czerwcu wykonywane były przez administratora budynku prace modernizacyjne instalacji CO, powodujące konieczność czasowego opuszczenia przez pracowników swoich miejsc pracy do innych pomieszczeń. Takiej sytuacji nie można było uniknąć, co niewątpliwie stwarzało utrudnienia dla pracowników oraz interesantów.

Wyjaśniam także, że brak jest podstawy prawnej, jak też racjonalnego celu, dla którego miałaby być opublikowana lista osób, którym przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy, a które podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni określa bowiem artykuł 59 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jeżeli jest Pan zainteresowany ubieganiem się o te środki to sprawę ich przyznawania reguluje w artykule 46 ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 roku (Dz.U. Nr 236, poz. 2002), które określa m.in. co powinien zawierać wniosek o przyznanie tych środków oraz jakie należy złożyć załączniki do wniosku, a ponadto regulamin z 27 lutego 2006 roku zaopiniowany pozytywnie przez Powiatową Radę Zatrudnienia i wprowadzony przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, który m.in. określa sposób szczegółowej, punktowej oceny wniosków przez powołaną w tym celu komisję.

Trudno przyjąć, aby z wszystkimi tymi uregulowaniami mógł się Pan zapoznać w rozmowie telefonicznej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst