Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam Panią!!!
Chciałbym się dowiedzieć jakie dokumenty (ewentualnie wnioski) należy przedłożyć, aby dotrzymać dotacje na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy.
Jestem bezrobotnym i spełniam kryteria zapisane w aktach prawnych:

1) Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. z 2004 r. nr 99 poz 1001 z póź. zm./

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków i trybu dokonania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków /Dz. U z 2005 r nr 236 poz 2002/
Karol

Odpowiedź:

Szanowny Panie Karolu,
Uprzejmie informuję, że aby otrzymać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy przede wszystkim wypełnić wniosek oraz dołączyć dokumenty wymienione w punkcie IV tego wniosku.
Wniosek można pobrać osobiście w pokoju nr 3 tutejszego Urzędu Pracy, gdzie istnieje możliwość bezpośredniej konsultacji z pracownikiem, zajmującym się całokształtem spraw związanych z przyznawaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wniosek jest również zamieszczony na stronie internetowej http://www.puppruszkow.go3.pl
Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy mieszczącego się w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 26.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst