Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam,
Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest sprawa wyegzekwowania nakazu sądowego w sprawie budowy ekranu dźwiękochłonnego przez firmę POLZUG, wg mojej wiedzy ekran powinien powstać do września 2005 jak widać do tej pory nie powstał. Proszę o informację, co Starostwo zrobiło w tej sprawie żeby wyegzekwować decyzję sądu?
Andrzej

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju

W odpowiedzi na Pana pytanie w sprawie egzekucji decyzji Starosty Pruszkowskiego dotyczącej budowy ekranu akustycznego firmy POLZUG INTERMODAL Polska uprzejmie wyjaśniam:
– Zgodnie z procedurą administracyjną dnia 19.01.2006 r. zostało wysłane upomnienie przypominające o konieczności wykonania obowiązku wynikającego z decyzji Starosty Pruszkowskiego z dnia 7 lipca 2004 r.; znak: WA-ROŚ.7634/5/04 Nr 185/2004.
– W odpowiedzi spółka POLZUG odpisała, że z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla części miasta, na której funkcjonuje terminal POLZUG, złożyła wniosek do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla przedmiotowej inwestycji tj. dla budowy ekranu akustycznego
– W związku z powyższymi wyjaśnieniami spółki POLZUG INTERMODAL POLSKA
w dniu 6.06.2006 r. została przeprowadzona rozmowa telefoniczna z jej przedstawicielem
z której wynikło, że pomimo wyżej wspomnianego upomnienia nie zostały poczynione żadne kroki w celu wybudowania ekranów akustycznych
Z uwagi na powyższe zgodnie z procedurą administracyjną sprawa w dniu 13 czerwca została przekazana do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie w celu egzekucji powyższej decyzji.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst