Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Jestem osobą bezrobotną, mam pomysł na własną działalność, nie chcę być na utrzymaniu państwa. Chciałem uzyskać pożyczkę na otworzenie własnej działalności, gdzie mogę taką uzyskać pomoc, bo nie napewno w Pruszkowskim Urzędzie Pracy.
Marek

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marku,
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie przeprowadza szereg działań aktywizujących osoby bezrobotne, będące mieszkańcami tut. Powiatu. W ramach tych działań osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, chcące stworzyć sobie stanowisko pracy mogą ubiegać się o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Zważywszy na fakt, iż w roku 2006 tut. Urząd przyznał już 20 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy oraz że jest w trakcie przyjmowania wniosków od osób ubiegających się o przyznanie ww. środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.3 zatytułowanego „Szansa na drugi start” dziwi Pana stwierdzenie, że w tutejszym Urzędzie Pracy takich środków Pan nie otrzyma.
Każda bowiem osoba zarejestrowana w tutejszym Urzędzie ma prawo oraz równe szanse do ubiegania się o wyżej wymienione środki.
W związku z powyższym zachęcamy do złożenia wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.
Ponadto informujemy, że osoba nie zarejestrowana jako bezrobotna może uzyskać pomoc z projektów finansowanych przez urzędy marszałkowskie. Są one instytucją wdrażającą dla działania 2.5 ZPORR, które jest skierowane między innymi do osób nie zarejestrowanych jako bezrobotne zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, z wyjątkiem tych, które prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst