Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

OD KIEDY 717 I SKM BĘDZIE JEŻDZIŁO DO PRUSZKOWA,A AUTOBUSY DO JANEK BĘDĄ JEŻDZIĆ PRZEZ WIADUKT.
Paweł

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że autobusy do Janek będą po wiadukcie mogły jeździć przez wiadukt po całkowitym zakończeniu prac i odbiorze technicznym wiaduktu, co nastąpi do końca czerwca br.
Odnośnie autobusów 717 informuję, że zawieranie umów z ZTM na lokalny transport zbiorowy należy do zadań własnych gmin zgodnie z art.7 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z dnia 2001 Nr 142 poz. 1591. Zadanie to jest w gestii Prezydenta Miasta Pruszkowa.
Przedłużenie linii wiąże się z poniesieniem dużych nakładów finansowych z budżetu gminy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst